Skip Navigation Links
 Skip Navigation Linksหน้าหลัก : สินค้า : หนังสือ

 รายการหนังสือ

       เลือกหมวดวิชา :  เรียงตามลำดับชั้นปี
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อสินค้า แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 เล่ม 1
จำนวนหน้า : 84 
ขนาดรูปเล่ม : 20x30 เซนติเมตร
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ปก : ปกอ่อน
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม
พิเศษ :ลดราคา 5%
ราคาปก ฿90.00
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อสินค้า แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 เล่ม 2
จำนวนหน้า : 88 
ขนาดรูปเล่ม : 20x30 เซนติเมตร
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ปก : ปกอ่อน
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม
พิเศษ :ลดราคา 5%
ราคาปก ฿90.00
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อสินค้า แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2 เล่ม 1
จำนวนหน้า : 96 
ขนาดรูปเล่ม : 20x30 เซนติเมตร
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ปก : ปกอ่อน
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม
พิเศษ :ลดราคา 5%
ราคาปก ฿90.00
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อสินค้า แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2 เล่ม 2
จำนวนหน้า : 92 
ขนาดรูปเล่ม : 20x30 เซนติเมตร
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ปก : ปกอ่อน
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม
พิเศษ :ลดราคา 5%
ราคาปก ฿90.00
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อสินค้า แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 เล่ม 1
จำนวนหน้า : 96 
ขนาดรูปเล่ม : 20x30 เซนติเมตร
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ปก : ปกอ่อน
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม
พิเศษ :ลดราคา 5%
ราคาปก ฿90.00
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อสินค้า แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 เล่ม 2
จำนวนหน้า : 96 
ขนาดรูปเล่ม : 20x30 เซนติเมตร
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ปก : ปกอ่อน
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม
พิเศษ :ลดราคา 5%
ราคาปก ฿90.00
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อสินค้า แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เล่ม 1
จำนวนหน้า : 76 
ขนาดรูปเล่ม : 20x30 เซนติเมตร
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ปก : ปกอ่อน
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม
พิเศษ :ลดราคา 5%
ราคาปก ฿90.00
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อสินค้า แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เล่ม 2
จำนวนหน้า : 92 
ขนาดรูปเล่ม : 20x30 เซนติเมตร
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ปก : ปกอ่อน
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม
พิเศษ :ลดราคา 5%
ราคาปก ฿90.00
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อสินค้า แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 เล่ม 1
จำนวนหน้า : 128 
ขนาดรูปเล่ม : 20x30 เซนติเมตร
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ปก : ปกอ่อน
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม
พิเศษ :ลดราคา 5%
ราคาปก ฿115.00
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อสินค้า แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 เล่ม 2
จำนวนหน้า : 127 
ขนาดรูปเล่ม : 20x30 เซนติเมตร
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ปก : ปกอ่อน
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 80 แกรม
พิเศษ :ลดราคา 5%
ราคาปก ฿115.00
1234

 มีสมาชิกกำลังใช้งานระบบ 0  คน


หน้าแรก วิชาที่เปิดสอน ซื้อหนังสือ ซื้อTicketsลงทะเบียนเรียน วิธีการชำระเงิน ยืนยันการชำระเงิน กระดานสนทนา
 โปรโมชั่น แจ้งข่าวสาร ประวัติ ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้โฟกัส 134/4-5 ซอยสามเสน 9 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 08-9776-8510, 08-9113-8393, โทรสาร. 02-241-2100